FooladFc.ir
سه بازی خانگی در ورزشگاه شهدای فولاد
برنامه دیدارهای فولاد در ادامه لیگ اعلام شد

شاگردان جواد نکونام در فروردین ماه سال ۹۹ باید چهار بار به میدان بروند که سه دیدار آن در ورزشگاه خانگی